Frands Frandsen Skjelbo, 1874-1953, børn

Niels Frandsen Skjelbo, 1905 – 1996.

Johannes Frandsen Skjelbo, 1906 – 1967.

Svend Frandsen Skjelbo, 1908 – 1972.

Hans Frandsen Skjelbo, 1910 – 1996.

Thorvald Frandsen Skjelbo, 1912 – 1987.

Marie Frandsen Skjelbo, 1914 – 2012.