Frands Frandsen Skjelbo, 1874-1953

Frands Frandsen Skjelbo på trappen på Skelbo.

160-frands frandsen 7                  

Billede af søskende Johanne og Frands

Gymnastikhold ca. 1902, opstillet ved gavlen af det gamle forsamlingshus ved Hjemly Friskole i Hillerslev. Det er Karen Frandsen, Skelbo (min mormor), der står i bagerst række midt for døren. Se her: gymnastikhold fra 1902 med Karen Frandsen Skelbo.

Efteråret 1896 var Frands Frandsen på Askov Højskole.
Leder på Askov Højskole var K. A. Knudsen.
Frands Frandsen havde værelse sammen med Jens Ovesen, der var forlovet med hans søster Johanne.  Se billede fra Askov: Efteråret 1896 var Frands Frandsen på Askov Højskole.
Overbestyrelsen for De Danske Skytterforeninger bevis på at Frands har gennemgået kursus for delingsførere på Askov Højskole i 1896. Delingsførerbevis fra Askov Højskole i 1896.

Her et billede, da Frands ledede gymnastik i Hillerslev i perioden 1895-1900: Frands Frandsen ledede gymnastik i Hillerslev fra efteråret 1895 til 1900

Frands skriver her om sin slægt og opvækst på Skelbo.
Frands Frandsen Skjelbo – min slægt tilbage
.

Hvorfor gik jeg aktiv ind i Ryslinge Frimeninghed. Læs her:
Frands Frandsen Skjelbo, hvorfor Ryslinge
.

Hvorfor valgte jeg Det radikale venstre: Læs her:
Frands Frandsen Skjelbo, radikale hvorfor
.

Udskrift af Muckadell mfl. Birkers Domprotokol, mellem Købmand P. Simonsen, Højrup og Frands Frandsen Skjelbo, afsagt i Muckadell mfl. Birkers Ret 27/11 1907.
Sagen drejer sig om en 4aarig Vallak – se udskriften. Udskrift domsprotokol.

I sommeren 1918 var Karen og Frands på ferie i Jylland. Se et sødt brev skrevet af deres 3 børn, Frands, Svend og Johannes, samt af Frands’mor Mariane. Se det her: Morsomt brev skrevet 16 juni 1918 til Karen og Frands Frandsen Skelbo af deres 3 børn.

Har her en udskrift af en “aflæst Forpaktningskontrakt fra 14. august 1927 mellem Peter Holme, Espe og Frands Frandsen Skjelbo. Udskrift af aflæst Forpaktningskontrakt.

Den 24 juli 1929 havde Karen og Frands sølvbryllup. Se avisudklip fra dagen. Avisudklip fra Karen og Frands Frandsen Skjelbo sølvbryllup.
Se sølvbryllupsbillede taget på Skelbo. sølbryllupsbillede.

I 1934 havde Frands været medlem af Hillerslev Sogneråd i 25 år. Se her avisudklip.
Avisudklip fra Frands Frandsen Skjelbo’ 25 års jub. i Hillerslev Sogneråd.

1 april 1938 havde Frands været sognerådsformand i Hillerslev Kommune i 25 år.  Her kan ses gratulationer fra beboere i sognet. Hillerslev sogns beboere gratulationer ifm 25 år som sognerådsformand.
Den radikale Højrupskreds gratulationer med de 25 år som sognerådsformand.
Den radikale kreds lykønskninger med de 25 år som sognerådsformand.

Den 31. august 1934 blev Frands 60 år. Her en del avisudklip i forbindelse med fødselsdagen. Avisudklip ved Frands Frandsen Skjelbo 60 års fødselsdag.

Den 31 august 1944 blev Frands 70 år. Se avisudklip fra dagen. Avisudklip ved Frands Frandsen Skjelbo 70 års fødselsdag.

I 1944 blev Frands Frandsen Skjelbo udnævnt til æresmedlem af Højrupkredsens Radikale vælgerforening. Se det her: Udnævnelsen til æresmedlem i Højrupkredens radikale venstre, 1944.

30 juni 1947 blev Frands Frandsen Skjelbo udnævnt til æresmedlem i Hillerslev sogns vælgerforening. Ses her: udnævnelse til æresmedlem i Hillerslev Sogns Radikale Vælgerforening.

Frands døde den 18 november 1953 i hjemmet på Skelbo.
Se dødsannonce: Frands’ dødsannonce.
Salmer der blev sunget ved begravelsen: Salmer sunget i forbindelse med Frands’ begravelse.
Nekrolog af Sigurd Larsen: Sigurd Larsens nekrolog ved Frands begravelse.
Avisudklip. Nekrolog af Knud Følner. Se den her. Avisudklip ved Frands Frandsen Skjelbos død.

Nekrolog Ved Karen Frandsen Skjelbo’s død den 4 marts 1958. Mindeord ved Karen Frandsen Skjelbo.