Skelbo.

skelbo

Vil du se flere billeder fra Skelbo, så se her. billeder-fra-skelbo.

Her kan du læse om Skelbos historie:
Skelbo – fæste, selvejere.

I forbindelse med stavnsbåndets ophævelse i 1888, er her indlagt arvefæste og skødebrev dateret 14 september 1788.
Arvefæste og Skødebrev for Gaardmand Niels Hansen paa Gaarden Skielboe og Baroniet Brahetrolleborg.
Se brevet her.
arvefæste og skødebrev side 1 – 14.
arvefæste og skødebrev side 15 – 28.
Er i besiddelse af orginal versionen fra 14 september 1788.

Se matrikelkort fra 1842.
Matrikelkort Skelbo fra 1842.

Deklaration fra 13 juni 1867 mellem Skelbo og Lykkensæde. Se den her:
deklaration Skelbo – Lykkensæde 13 juni 1867.
Er i besiddelse af orginalversionen fra 13 juni 1867.

Her kan du læse “Udskrift af Baroniet Brahetrolleborgs Arvefæsteres Afstaaelses og Forenings Protokol”, dateret 22 marts 1871, vedrørende Skelbo.
arvefæste og skødebrev fra Baroniet Brahetrolleborg, Skelbo 22 marts 1871.
Er i besiddelse af orginal versionen fra 22 marts 1871.

Niels Frandsens død 3 december 1873 kan her ses:
Udskrift af Muckadell m. fl. Birkers Skifteprotokol (Dødsanmeldelsesprotokol).
skifteprotokol, Niels Frandsens død, 3 december 1878.
Er i besiddelse af original version fra 3 december 1878.

Lokalhistoriker N. Rasmussen, Søkilde skrev i 1894 “Trolleborgegnen og dens Beboere igjennem 250 aar (fra 1646 til vore dage). Se det her. Trolleborgegnen – Højrup Skelbo fra 1646 – 1894.

I forbindelse med Frands Christian Frandsen Skjelbos overtagelse af Skelbo fra hans mor Mariane, kan her ses skødet, dataret 12 december 1905.
Skøde Skelbo 12 dec 1905.
Er i besiddelse af orginal versionen fra 12 december 1905.

Her kan ses en overenskomst fra 28 september 1939 mellem Henning Schroll, Lykkensæde, Frands Frandsen, Skelbo og Harald Andersen, Engesyn omhandlende afvandingsgrøften i Forpagter H. Schrolls jord.
overenskomst vedr. afløb Lykkensæde, Skelbo, Engesyn 1939.

Skelbo – stuehuset – billedet taget i 2012.