Samlinger af gamle danske minder i folkemunde fra Hillerslev kommune

Gamle folkesagn og fortællinger, gamle skikke og nogle gamle folkeviser samlet af N. Rasmussen i Fleninge.
Alle nævnte folkesagn, fortællinger m.v. er fra sognet eller gengivet af personer med
tilknytning til Hillerslev.

Skærslibervise                                                    skærslibervise.
ved J. Pilegaard.

Spøgeri i Hillerslev Sogn                              Spøgeri i Hillerslev Sogn ved G. Schovsbo.
ved G. Schosbo

Kirkebyggeri i Hillerslev Sogn                   Spøgeri i Hillerslev Sogn ved G. Schovsbo.

Bjergtaget barn hentes paa sort              Bjergtaget barn hentes paa sort firskaaret hingst.
firskoet hest.

Barselshjælperske faar kul hos                Barselhjælperske faar kul hos bjergfolk.
bjergfolk.

Dreng finder syring som genfærd.          Dreng finder syring som genfærd.

Genfærdet ved Bloms gaard.                    Genfærdet ved Bloms gaard.

Pastor Strøybergs myatiake evner.        Pastor Strøybergs mystiske evner.

Karl dølger ild i Sallinge.                               Karl dølger ild i Sallinge.

Hare og kræmmerdrab i Sallinge.            Hare og kræmmerdrab i Sallinge.

Ellefolk i skove.                                                   Ellefolk i skove.

Hovedløs mand i Spejlsgyden.                    Hovedløs mand i Spejlsgyden.

En gammel kone uden skygge.                   En gammel kone uden skygge.

Mere om spøgeri og overtro.                        Mere om spøgeri og overtro.

Hellig kilde ved Kirkelunget                         Hellig kilde ved kirkelunget.
spøgeri ved G. Schovsbo

Stine Vægters ved Regisses kilde.               Stine vægters ved Regisses kilde.

Daarligheder kureret med tokrone.           Daarligheder kureret med tokrone.

Genfærdet ved Espe                                          Genfærdet ved Espe Præstegaardshave.
Præstegaardshave.

Pastor Svitzer i Øster-Hæssinge                  Pastor Svitzer i Øster Hæssinge.
lyser sine confirmander til helevede.

Sagn fra Hillerslevegnen.
ved J. Pilegaard.

Jætte graver Arreskov sø.                               Jætte graver Arreskov sø.
fortalt af Sofie Jensen, Espe Tingskov
i 1926.

Sten fra Odense mod Hillerslev                   Sten fra Odense med Hillerslev Kirke.
Kirketårn.
fortalt i 1926 af H. P. Mortensen i Sallinge,
der har det fra hans farmor.

“Peber er død”.                                                   Peber er død.
Fortalt af Karen Skregeskov i Sallinge
1934.

Bjærgfolk drikker bryllupsøl i Sallinge.   Bjærkfolk drikker bryllupsøl i Sallinge.
Fortalt af snedker Povl Kristiansen i
Sallinge 1934.

Bjærgmanden i Sallinge og kalvene.         Bjærgmanden i Sallinge og kalvene.
Fortalt af gdr. Hans Peter Mortensen
i Sallinge før 1920.

Kirkebjærg i Sallinge Lunde.                         Kirkebjærg i Sallinge Lunde.

Strage i Orebanken.                                           Strage i Orebanken.
Fortalt før 1920 af gdr.
H. P. Mortensen, Sallinge.

Bjergfolk i Abild skov.                                        Bjærgfolk i Abild skov.
Fortalt af gdr. H. P. Andersen, der har
hørt det af sin farmor.

Bjærgfolk maa slaa kolbøtte                         Bjærgfolk maa slaa kolbøtte overageren.
over agerren.
Fortalt før 1920 af gdr.
H. P. Mortensen, Sallinge.

Hillerslev kirke bygges.                                    Hillerslev Kirke bygges.
Fortalt af snedker i Sallinge
Povl Kristiansens hustru, der
er født i Sallinge Lunde nær Kirkebjærg. 1931.

Espe Kirke bygges.                                              Espe Kirke bygges.
Fortalt af Sofie Jensen . ca. 1850 i
Espe Tingskov 1926.

Klokkekær ved Hillerslev Kirke.                  Klokkekær ved Hillerslev kirke.
Fortalt 1934 af Johan Vejmand.
Født 1864 i Hillerslev.

Svenske ryttere sunket i bløde                    Svenske ryttere sunket i bløde i Lang-vad.
i Lang-vad.

Spaniolerne kører Præstebro                       Spaniolerne kører Præstebro i stykker.
i stykker.

Den sunkne gaard i Høgsholt-skoven.       Den sunkne gaard i Høgsholt-skoven.
Fortalt 1938 af Johan Hansen, vejmand
i Hillerslev (f. 1863), der som dreng
tjente i Tommerup Møllegaard.

Pastor Svitzer i Øster-Hæsinge.                     Pastor Svitzer i Øster-Hæsinge.

Pastor Agerbek i Espe og                                   Pastor Agerbek i Espe og Øster-Hæssinge
Øster-Hæsinge.

Præsten i Allested.                                                Præsten i Allested.

Den hvide doktors gravvvers.                         Den hvide doktors gravvers.
Fortalt af Vilhelm Larsen, Nybølle
Kirkelung, 1937.

Genfærdet i Bloms gaard i Sallinge.            Genfærdet ved Bloms gaard.

Rumsteren i Dalum Kirke.                                 Rumsteren i Dalum Kirke.
Fortalt 1937.

Prangers genfærd i Tommerup                     Prangers genfærd i Tommerup Møllegaard.
Møllegaard.
Fortalt 1938 af Johan Vejmand.

Kastet over busk i Hellemosesskoven.       Kastet over busk i Hellemoseskoven.
Fortalt af H.P.Mortensen i Sallinge 1937.

Dame med silkekjole paa Sofienlund.         Dame med silkekjole paa Sofienlund.
Fortalt af H.P.Mortensen i Sallinge 1926.

Uro med porte og tærskeværk paa               Uro med porte og tærskeværk paa Sandholt.
Sandholt.
Fortalt 1938 af maler Jens Chr. Hansen
i Sallinge.

Genfærdet ved Sandholt.                                    Genfærdet ved Sandholt.
Fortalt af H.P.Mortensen i Sallinge 1938.

Pige gaar igen i Staaby.                                        Pige gaar igen i Staaby.
Fortalt af H.P.Mortensen i Sallinge i 1936,
(76 aar gammel), der har hørt det af sin
stedmoder, der var fra Nr. Broby.

Lars Arbes genfærd kører hjem.                      Lars Arbes genfærd kører hjem.
Fortalt før 1920 af Gdr. H.P.Mortensen i
Sallinge.

Urolighed efter barns død i Sallinge.            Uroligheder efter barns død i Sallinge.
Muckadell Birks Tingbog.

Holstenskræmmer slaaet ihjel i                       Holstenskræmmer slaaet ihjel i Sallinge.
Sallinge.
Fortalt af maler Jens Chr. Hansen
i Sallinge 1934.

Lang sort skikkelse i Sallinge.                            Lang sort skikkelse i Sallinge.
Fortalt før 1920 af Gdr. H.P.Mortensen.

Skikkelse i ligtøj ved Sallinge.                                Skikkelse i ligtøj ved Sallinge.
Fortalt før 1920 af Gdr. H.P.Mortensen.

Hare i Sallinge.                                                            Hare i Sallinge.
Fortalt før 1920 af Gdr. H.P.Mortensen.

Vogn i stå for bandende markedsfolk.           Vogn i staa for bandende markedsfolk.
Fortalt af møller Anders Iver Larsen,
Sallinge Lunde. 1934.

Præsten i Skalkendrup maner ham med         Præsten i Skalkendrup.
hestefoden ud gennem ruden.
Fortalt 1938 af maler Jens Chr. Hansen i
Sallinge, der har hørt sin fader fortælle det.

Hekse med søm og dølge løbske heste.           Hekse med søm og dølge løbske heste.
Fortalt 1937.

Fløde i snavset sibøtte paa gamle Egneborg. Fløde i snavset sibøtte paa Egneborg.
Fortalt af Sofie Jensen, Espe Tingskov, 1926.

Hælde fløde på ild faa at faa smør.                      Hælde fløde paa ild for at faa smør.
Fortalt før 1920 af Gdr. Niels Frederik
Larsen i Sallinge.

Kniv i mælken ved første malkning.                    Kniv i mælken ved første malkning.
Fortalt af møller Anders Iver Larsen,
Sallinge Lunde, f. 1860, d. 1934.

Klog mand i Sallinge.                                                   Klog mand i Sallinge.
Fortalt af H.P.Mortensen.

Kone skal ud at se efter alle forbikørende.     Kone skal ud og se efter alle forbikørende.
Fortalt 1934 af møller Anders Iver Larsen.

Pige løber over, det moderen har lagt for      Pige løber over det.
en anden.
Fortalt 1937.

Kone med onde øjne i Sallinge Lunde.             Kone med onde øjne i Sallinge Lunde.
Fortalt 1938 af snedker Povl Kristiansen,
Sallinge.

Ild dølges i Sallinge.                                                    Ild dølges i Sallinge.
Fortalt 1937.

Rotter i gamle Egneborg.                                         Rotter i gamle Egneborg.
Fortalt af Sofie Jensen, Espe Tingskov, 1926.