Hans Hansen Pilegaard, 1889-1957, Sognefoged

Kirsten og Hans Pilegaard havde to døtre.
Else, født den 6 jan 1921 blev gift med Lorens Hansen.
Lorens døde i juli 1977. Se nekrolog: Lorens Hansen.

Martha, født 5 juni 1923 og blev gift med Lars Ejner Hansen fra Sallinge.
Se avisartikler om Lars Ejner: Avisudklip om Lars Ejner Hansen.